Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Reevaluare Mijloace Fixe

Ex.: Reevaluare favorabila :  Mijlocul fix a intrat cu valoarea de 10000 lei si are amortizare la inceputul lunii de 2000 lei (20%). Reevaluarea calculeaza o valoare justa de 9000 lei (ramas de amortizat era 8000 lei). Valoarea amortizata justa ar fi de 1.125*10000=11250*20%=2250 , deci dif. De amortizare este de 2250-2000=250 lei.
 
Cont debitor
Cont creditor
Suma
213X sau 214
mijloace fixe
105
rezerve din reevaluare
1000
 
213X sau 214
mijloace fixe
2813
amortizarea MF
250Ex. Reevaluare nefavorabila :  Mijlocul fix a intrat cu valoarea de 10000 lei si are amortizare la inceputul lunii de 2000 lei (20%).

Reevaluarea calculeaza o valoare justa de 7000 lei (ramas de amortizat era 8000 lei). Valoarea amortizata justa ar fi de 0.875*10000=8750*20%=1750 , deci dif. De amortizare este de 1750-2000= -250 lei.

Cont debitor
Cont creditor
Suma
105
rezerve din reevaluare
213X sau 214
mijloace fixe
1000
2813
amortizarea MF
213X sau 214
mijloace fixe
250

  
Imobilizările corporale    sunt reevaluate la valoarea justă a acestora la data reevaluării,iar valoarea justă este valoarea de piaţă.
Atunci când nu există nici oposibilitate de a identifica o valoare de   piaţă pentru un activ, activul respectiv se evaluează    la   costul de înlocuire,    mai puţin amortizarea corespunzătoare.
Atunci când a fost reevaluat   un element al imobilizărilor corporale, trebuie reevaluată întreaga clasă de  imobilizări corporale din care face parte elementul reevaluat.
 
Inregistrarea diferenţelor din reevaluare
   
 a.Diferenţe favorabile
 
In cazul în care valoarea contabilă a unui activ este   majorată ca urmare a unei reevalări, această majorare trebuie :
1.înregistrată direct în creditul conturilor de   capitaluri   proprii   sub titlul de „diferenţe din reevaluare”
                sau
2.recunoscută   ca   venit, în măsura în care această majorare compensează o diferenţă nefavorabilă din reevaluarea aceluiaşi activ,recunoscută anterior ca o cheltuială.
 
Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct în rezultatul reportat, atunci când acest surplus este realizat. Se consideră că :
-surplusul este realizat în totalitate la casarea sau cedarea activului,
-surplusul poate fi realizat anual, pe măsură ce activul este folosit de întreprindere,
-transferul surplusului din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin contul de profit şi pierdere.
 În acest caz valoarea surplusului realizat este diferenţa   dintre   amortizarea   calculată   pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza   costului iniţial al activului.
 
 b.Diferenţe nefavorabile
 
In cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări, această diminuare trebuie:
1.recunoscută ca o cheltuială
              sau
2.scăzută  direct  din  surplusul  din  reevaluare  corespunzător aceluiaşi  activ, în  măsura în care compensează o diferenţă favorabilă înregistrată anterior ca   surplus din reevaluare.
 
 
Modificarea valorii imobilizărilor
          prin reevaluare
 
A)metoda valorii brute:reevaluarea simultană a valorii brute a imobilizării şi a amortizării cumulate, care se utilizează atunci când se apelează la costul de înlocuire pentru că nu se poate determina valoarea justă de piaţă
B)metoda valorii nete: reevaluarea     numai a valorii nete contabile, care se utilizează atunci când se poate determina o valoare     justă    de piaţă pentru activul supus reevaluării.
                           
Exemplu
    Valoarea de intrare a unui utilaj supus reevaluării este de 100.000 lei,    amortizat pentru    60.000 lei.     Indicele de actualizare este de 125%.
Evaluare:
Se calculează următoarele valori:
-Valoarea de intrare a utilajului actualizată
         =100.000 lei x 125% = 125.000 lei
-Valoarea amortizării cumulate actualizată
         = 60.000 lei x 125% = 75.000 lei
-Diferenţa în valoarea contabilă din reevaluarea utilajului
         = 125.000 lei – 100.000 lei = 25.000 lei
-Diferenţa din amortizarea actualizată 75.000 lei – 60.000 lei = 15.000 lei
-Diferenţa dintre plusul de valoare a utilajului şi plusul de valoare a  amortizării = 25.000 – 15.000 = 10.000 lei
Recunoaştere :
25.000 lei     213 Instalatii tehnice,   =   105 Rezerve din     10.000 lei
                  mijloace de transport,         reevaluare
                                                         2813 Amortizarea    15.000 lei
                                                         instalaţiilor,
                                                         mijloacelor de transport,                      
                                   
 În cazul utilizării metodei valorii nete se anulează amortizarea cumulată până în momentul reevaluării, activul fiind adus la valoarea netă contabilă. Apoi se calculează şi se inregistrează diferenţa din reevaluare.
Exemplu
    Valoarea de intrare a unui utilaj supus reevaluării este de 100.000 lei,amortizat pentru 60.000 lei.Ca urmare a reevaluării se stabileşte o valoare de piaţă de 42.000 lei.
-Valoarea netă după anularea amortizării
               = 100.000 lei – 60.000 lei = 40.000 lei
-Diferenta din reevaluare 42.000 - 40.000 =  2.000 lei
a) Anularea amortizării cumulate :
 
60.000 lei      2813 Amortizarea =    213 Instalaţii tehnice,  60.000 lei      
                    instalaţiilor,                mijloace de transport,                    
                    mijloacelor de transport     
                
b) Înregistrarea diferenţei din reevaluare:
 
2.000 lei    213 Instalaţii tehnice,    =    105 Rezerve          2.000 lei
                mijloace de transport,          din reevaluare
                
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT