Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Monografie exploatare forestiera

    Activitatea de exploatare forestiera din Romania este reglementata de o serie de acte normative, legislatia in vigoare nefiind deloc o legislatie simplista. De aceea ar fi indicat ca in momentul desfasurarii unei activitatii in acest sector de activitate, pentru a preintampina eventualele incalacari legislative sa va adresati ocolului silvic pe raza caruia va desfasurati activitatea.   
   In primul rand societatea va trebui atestata in domeniu. Actele se depun la Comisia de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera.
In vederea obtinerii certificatului de atestare/reatestare, persoanele juridice au obligatia de a depune la secretariatul comisiei documentatia care trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de atestare/reatestare;
b) statutul sau actul constitutiv, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este prevazuta activitatea de exploatare forestiera, in copie;
c) actul de inregistrare a operatorului economic, in copie: sentinta sau incheierea judecatorului delegat de pe langa oficiul registrului comertului;
d) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie;
e) situatia asigurarii cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare a lemnului, semnata de conducatorul persoanei juridice si vizata de inspectoratul teritorial de munca sau copia contractului individual de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca;
f) copii de pe diplomele de absolvire/licenta ale personalului de specialitate cu studii medii si superioare, pentru un program normal de lucru sau partial, dar nu mai putin de 4 ore/zi, cu conditia sa nu fie angajat decat la doua societati comerciale;
g) situatia asigurarii cu utilaje proprii specifice activitatii de exploatare forestiera, si anume: masini multifunctionale, fierastraie mecanice, tractoare articulate forestiere, tractoare universale, funiculare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, insotita de adeverinta eliberata de administratia financiara sau de primarie, dupa caz, ori acte de vanzare-cumparare autentificate la notariat; operatorul economic trebuie sa faca dovada detinerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 5.000 m3;
h) situatia contractarii volumului de lemn pe picior in perioada ultimei atestari/reatestari,
i) calculul capacitatii anuale de exploatare forestiera;
j) copia cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase, completat la zi, numai pentru operatorii economici care solicita reatestarea.
 
Din punct de vedere fiscal, activitatea de exploatare forestiera se desfasoara conform Codului Fiscal unde art. 160 alin.2 lit.b) din Codul Fiscal considera ca fiind operatiune pentru care se aplica taxare inversa urmatoarea :
b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase ,astfel cum sunt definite prin Legea nr.46/2008 ,Codul Silvic ;
-
-definitiile din CODUL SILVIC sunt :

16. Masa lemnoasa - totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati, intregi sau parti din acestia, inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera
17. Materiale lemnoase
- lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -, precum si lemnul cioplit. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, rachita si puiet.

Ordinul nr. 1579 din 28.12.2007 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa din care citez:

"Art. 2. - Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru materiale lemnoase, prevazut de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza masa lemnoasa pe picior, pentru care nu este obligatorie intocmirea acestui document specific."
Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Documentele de provenienţă a materialelor lemnoase sunt, după caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare, bonul de vânzare fiscal, factura fiscală pentru materiale lemnoase şi factura pentru materiale lemnoase."
2.Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Bonul de vânzare este documentul secundar de provenienţă a materialelor lemnoase comercializate, în situaţia în care în actul de comerţ cel puţin una dintre părţi este persoană fizică, şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată."
3.Litera e) a alineatului (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"e) rubrica «Menţiuni speciale» se completează sau pe aceasta se aplică o ştampilă cu inscripţia «Fără drept de comercializare» şi, la opţiunea vânzătorului, cu termenul de ridicare a materialului lemnos, în număr de zile calendaristice considerate de la data vânzării."
4.După alineatul (7) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
"(8) Bonul de vânzare fiscal este documentul secundar de provenienţă a materialelor lemnoase comercializate, în situaţia în care în actul de comerţ cel puţin una dintre părţi este persoană fizică, şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată.
(9) Conţinutul şi modelul formularului de bon de vânzare fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 1a)."
5.Alineatele (1) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Factura fiscală pentru materiale lemnoase se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi este documentul secundar de provenienţă pentru:
a) masa lemnoasă pe picior comercializată între persoane juridice;
b) materiale lemnoase comercializate între persoane juridice.
.....................................................
(4) Conţinutul şi modelul formularului de factură fiscală pentru materiale lemnoase sunt prevăzute în anexa nr. 1b)."
6.După alineatul (4) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Factura pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenienţă pentru masa lemnoasă şi materialele lemnoase comercializate între persoanele juridice şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată.
(6) Conţinutul şi modelul formularului de factură pentru materiale lemnoase sunt prevăzute în anexa nr. 1c)."
 
Presupunem ca o societate comerciala achizitioneaza lemn pe picior de la persoane fizice si juridice pe care il taie si vinde ca lemn de lucru prelucrare primara.
 
Achizitia utilajelor specifice activitatii:
 
213*
Mijloace fixe
404
Furnizori de imobilizari
30.000 lei
4426
Tva deductibil
404
Furnizori de imobilizari
7.200 lei
 
Plata furnizorului de imobilizari:
 
404
Furnizor de imobilizari
5121
Banci
37.200 lei
 
Achizitia picior de lemn de la persoana fizica pe baza documentatiei specifice (bonul de vanzare) in valoare de 5.000 lei
 
301
Materii prime
462
Debitori diversi
5.000 lei
 
Achizitia picior de lemn de la persoana juridical pe baza documentatiei specifice in valoare de 10.000 lei:
 
301
Materii prime
401
Furnizori
10.000 lei
4426
Tva deductibil
4427
Tva colectat
2.400 lei (taxare inversa)
 
In urma procesului tehnologic de prelucrara primara rezulta produs finit si materiale auxiliare:
 
345
Produse finite
711
Variatia stocurilor
14.000 lei
302
Materiale consumabile
711
1.000 lei
 
Vanzare lemn prelucrat catre persoane juridice:
 
411
Clienti
701
Venituri din productie
17.000 lei
4426
Tva deductibil
4427
Tva colectat
4.080 lei (taxare inverse)
 
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT