Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Monografie contabila transport ocazional de persoane

Incadrarea in codul fiscal din punct de vedere al taxei pentru transportul international de persoane ocazional:
Art 143
 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrari intracomunitare şi pentru transportul international şi intracomunitar
(1) Sunt scutite de taxa:
g) transportul international de persoane;

Art.126
(9) Operaţiunile impozabile pot fi:
b)
operaţiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. În prezentul titlu aceste operaţiuni sunt prevăzute la art. 143 - 1441;

Art.133
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:
b) locul unde se efectuează transportul, în funcţie de distanţele parcurse, în cazul serviciilor de transport de călători;
Norme metodologice
141. (1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, locul prestării pentru serviciile ce constau în transportul de călători este locul în care se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse.

(2) Transporturile naţionale de călători sunt transporturi care au locul prestării în România, având punctul de plecare şi punctul de sosire pe teritoriul României.

(3) Transporturile internaţionale de călători sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire în afara ţării, fie ambele puncte sunt situate în afara ţării. Locul prestării serviciilor de transport internaţional de călători este considerat a fi în România pentru partea din parcursul efectuat în interiorul ţării, denumită traseu naţional.

(4) Pentru transportul internaţional de călători, partea din parcursul efectuat în România este parcursul efectuat între locul de plecare şi locul de sosire al transportului de călători, determinată după cum urmează:

a) pentru transportul care are punctul de plecare în România, locul de plecare este considerat a fi primul punct de îmbarcare al pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere al frontierei dinspre România în străinătate;

b) pentru transportul care are punctul de plecare în afara României şi punctul de sosire în România, locul de plecare este punctul de trecere a frontierei din străinătate spre România, iar locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost îmbarcaţi în afara României;

c) pentru transportul care tranzitează România, fără a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire în România, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre străinătate în România, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre România în străinătate;

d) în cazurile prevăzute la lit. a) - c), pentru pasagerii care s-au îmbarcat şi debarcat în interiorul ţării, călătorind cu un mijloc de transport în trafic internaţional, partea de transport dintre locul de îmbarcare şi locul de debarcare pentru aceşti pasageri se consideră a fi transport naţional.

Documente justificative pentru transportul national de persoane ocazional:
Transportul de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se efectuează de către operatori:
a)      în baza unui document de transport pe care de altfel este şi obligat să-l păstreze la bordul autovehiculului pe toata durata transportului.
b)      Actul de transport este documentul de control format din foi de parcurs detaşabile legate în dublu exemplar în caiete de câte 25 de file numerotate de la 1 la 25.
c)Primul exemplar al foii de parcurs, exemplarul original, se păstrează la bordul vehiculului pe toata durata transportului pentru care a fost emis. Foile de parcurs, vor fi completate de către operatorul de transport, în dublu exemplar, înainte de începerea fiecărei călătorii.
d)      În afară de documentul de transport, la bordul vehiculului trebuie să mai fie şi contractul/comanda beneficiarului transportului, legitimaţia de serviciu a conducătorului auto, actele autovehicolului, asigurările pentru persoanele transportate şi un certificat de competenţă profesională
 
Documente justificative pentru transportul international de persoane:
a)      licenţa de transport;
b)      caietul de sarcini al licenţei de traseu, după caz;
c)      foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieşire/intrare din/în ţară, vizate de organul vamal;
d)      diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale;
e)      factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situaţia în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.
 
Presupunand ca o societate comerciala isi desfasoara activitatea obtinand venituri doar din transportul ocazional de persoane pe teritoriul national si international vom incerca sa punctam cele mai uzuale spete intalnite in contabilitatea societatii.
 
Achizitia autovehiculelor de transport persoane:
In acest caz trebuie avut in vedere deductibilitatea TVA aferente achizitiei de mijloace de transport persoane.
Conform Codului Fiscal, art 145 alin 1 , analizand limitarile speciale ale dreptului de deducere a TVA, rezulta ca speta prezentata nu se incadreaza in categoria limitarii TVA . Acelasi articol ne da dreptul de deducere a Tva si pentru consumul de combustibil. 
Achizitie prin factura:
2133
Mijloace de transport
404
Furnizori de imobilizari
200.000
4426
Tva deductibil
404
Furnizori de imobilizari
38.000
Prin contract de leasing financiar:
2133
Mijloace de transport
167
Alte imprumuturi si datorii asimilate
200.000
8036
Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
 
200.000
8051
Dobanzi aferente contractelor de leasing si a altor contracte similare neajunse la scadenta
 
15.000
(dobanda totala din contractul de leasing)
 
In momentul in care se receptioneaza mijloacele de transport , Societatea Comerciala , prin reprezentantii ei legali, trebuie sa le declare la Administratia Finantelor Publice a judetului (sectorului) pe raza caruia are sediul social, Directia Taxe si Impozite, moment in care primeste nota de impunere , cu calculul aferent impozitului auto aferent. 
Nota de impunere 1000 lei pe an:
471
Cheltuieli in avans
4461
Alte impozite si taxe (analitic distinct)
1.000 lei
 
Rata lunara a impozitului auto:
635
471
83.33 lei (1.000/12 luni)
 
Veniturile obtinute de societate prin transportul de persoane ocazional nu implica vanzarea de bilete, documentul ce sta la baza contractului dintre societatatea de transport si client sau intermediar  este factura.
 
Cazul 1.
Contract de transport persoane pe teritoriul national:
Factura conform contract 11.900 lei cu TVA
Emiterea facturii conform contract:
4111
Clienti
704
Venituri din prestari servicii
10.000 lei
4111
Clienti
4427
Tva colectat
1.900 lei
 
Incasarea:
5311
Casa
4111
Clienti
2.000 lei
5121
Banci
4111
Clienti
9.900 lei
 
Cazul 2.
Contract de transport persoane international:
Factura conform contract 2000 de euro, curs 4.1lei/euro
4112
Clienti externi
704
Venituri din prestari servicii
8.200 lei
 
Incasarea curs 4,2 lei/euro
5124
Banci devize
4112
Clienti externi
8.400 lei
4112
Clienti externi
765
Venituri diferente de curs
200 lei
  
Avans spre decontare emis catre soferul autovehiculului pentru diverse plati sau taxe pe traseu: 
5311
Casa
542
Avans spre decontare
1.500 lei
Inregistrarea cheltuielilor de combustibil direct de la pompa prin plata directa 1.000 lei: 
6022 Cheltuieli cu combustibilii 
401 Furnizori 
840.34 lei
4426 Tva deductibil 
401 Furnizori 
159.66 lei
401
Furnizori
542
Avans spre decontare
1.000 lei
  
In situatia in care se semneaza un contract cu furnizorul de combustibil, prin care angajatii societatii de transport pot achizitiona combustibil pe baza de carduri cu limita de alimentare, achizionate pe baza de factura in valoare totala de 5000 lei :
 5328
Alte valori
401 Furnizori 
4201.68 lei
4426 Tva deductibil 
401 Furnizori 
798.32 lei
  
In momentul alimentarii si inregistrarii bonului ( de data asta nefiscal ):
6022 Cheltuieli cu combustibilii 
5328 Alte valori
4201.68 lei
 
Atentie!
Pentru alimentarea cu combustibil din afara Romaniei nu exista deductibilitate pentru TVA, intreaga suma intrand pe cheltuieli, pe baza bonului si a decontului de cheltuieli in perioada transportului respectiv.
Pentru sume mari de TVA, agentii economici din Romania se pot adresa firmelor specializate din spatiul UE pentru rambursarea acestuia.
 
Atentie:
Pentru transportul ocazional de persoane in care nu se emit bilete nu este necesara completarea 393 „Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane”
 
Intr-o societate de profil, activitatea economico-financiara implica si alte inregistrari contabile, general valabile la o serie de agenti economici (salarii, amortizarii, diverse achizitii si consumuri, etc), insa in monografia prezentata mai sus am incercat sa exemplificam operatiile economico-financiare specifice activitatii de transport ocazional de persoane.
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT