Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Monografie contabila case de amanet

Definitia amanetului (dex) = obiect de valoare lasat sau luat drept garantie.
Definitia amaneteului (dr. Civil) = obiect de predat cuiva (unei societati comerciale, etc) drept garantie a restituirii creditului acordat: zalog, gaj, garantie depusa pentru plata unei datorii sau executarea unei lucrari; contract accesoriu prin care debitorul remite creditorului un bun pentru garantarea datoriei.

Contractul de amanet trebuie sa cuprinda cateva clauze obligatorii printre care:
  • societatilor comerciale ce au in obiectul de activitate amanetul, le este interzis sa foloseasca bunul amanetat pana la trecerea acestuia in patrimoniul societatii prin neachitarea la termen a comisionului debitorului
  • restituirea bunului gajat dupa achitarea integrala a creantei garantate
  • gajul garantat este indivizibil si se stinge doar la momentul achitarii integrale a imprumutului, inclusiv a cheltuielilor generate de conservarea si pastrarea bunului amanetat
 
Particularitatile contabilitatii unei case de amanet sunt multiple datorate modului in care sunt interpretate legile care confera activitatii de amanet o desfasurare legala!
Regimul taxei pe valoare adaugata:
Potrivit prevederilor art 147 din Codul Fiscal, persoana impozabila care urmeaza sa realizeze sau realizeaza operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita persoana impozabila cu regim mixt.
Pentru casele de amanet, imprumuturile acordate de casele de amanet sunt operatiuni scutite conform art 141 din Codul fiscal.
Aceleasi case de amanet exercita si operatiuni de livrare second-hand care sunt operatiuni taxabile. Ca urmare, casele de amanet sunt persoane impozabile care isi exercita dreptul de deducere conform art 147 din Codul Fiscal cu exceptia bunurilor second-hand care au regim special conform art 152/2 din Cod Fiscal.
Regim special pentru second hand art 152/2 Cod Fiscal:
Bunurile second sunt bunuri mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute de norme.
Conform articolului 152/2, bunurilor second hand li se vor aplica regimul special de colectare a taxei la cota marja a profitului.
O casa de amanet care vinde bunuri second hand aplica regimul special astfel:
Daca valoarea de vanzare a bunurilor second hand sunt de 10.000 iar la cumparare acestea au o valoare de achizitie de 9.000 determinarea bazei impozabile se va efectua astfel:
10.000 – 9.000 = 1.000
Cota de TVA 24%
Tva aferent marjei profitului 1.000*24/124 = 193.54
Baza de impozitare: 1.000 – 193.54 = 806.46
Atentie, nu sunt considerate bunuri second hand conform articolului 152/2 din codul fiscal:
Aurul, argintul, si platina prezentate sub forme de bare, plachete, lingouri, pulbere, foite, folie, lingouri, tuburi, sarma sau in orice alt mod, ce pot fi folosite ca materie prima pentru producerea altor bunuri, fie pure fie in aliaj cu alte metale.
 
 
 
 
 
Calcul pro-rata:
        Pentru o societate comerciala nou infiintata care are un regim de deducere a taxei mixt Cf art 147 Cod Fiscal alineat (9) pro-rata se calculeaza provizoriu ca fiind o estimare a veniturilor obtinute pe o perioada calendaristica a anumui curent si se calculeaza ca fiind raportul dintre:
 
Suma totala (fara taxa) a operatiunilor cu drept de deducere (bunuri si servicii)
_____________________________________________________________________
       Suma totala (fara taxa) a operatiunilor fara drept de deducere (bunuri si servicii)  
 
La sfarsitul anului exista obligatia de a calcula pro-rata definitiva si de a efectua regularizarea taxei deduse in functie de pro-rata definitiva.
             
Atentie:
Potrivit prevederilor art 152/2 alin (13) lit b) din Codul Fiscal in conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica acest regim.
In conformitate cu prevederile pct.64 alin (7) lit e.) din Norme, persoana impozabila revanzatoare va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura sau orice alt document ce serveste drept factura. La factura se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficat de nici o scutire de rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizita intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila revanzatoare,
Aceasta prevedere se aplica atunci cand sunt cumparate bunuri de la persoane fizice, acestea nefiind obligate sa emita facturi.
 
 
Pe data de 01.02.N, casa de amanet AMA SRL incheie un contract cu o persoana fizica (PF), careia ii acorda un imprumut in suma de 1.000 lei pe termen de 3 luni, primind, in schimb, un bun de valoare.
Comisionul casei de amanet este de 0,3 % pe zi.
 
 
Inregistrari contabile :
a. Acordarea imprumutului

Cont debitor
Cont creditor
Suma
2678
Alte creante imobilizate, "materiale primite in custodie"
5311
Casa in lei
1.000 lei
8033
"Valori primite in custodie"
-
1.000 lei

-data scadenta : 01.05.N
-comision : 270 lei
-TVA pentru comision : 0  lei
-imprumut : 1.000 lei

Data scadenta - 01.05.N
Comision
270 lei
TVA pentru comision
0
 
Imprumut
1.000 lei
TOTAL :
1.270 lei

La data de 01.05.N :
b.1. PF ramburseaza imprumutul si comisionul primind in schimb bunul de valoare

Cont debitor
Cont creditor
Suma
5311
Casa in lei
2678
Alte creante imobilizate
"materiale primite in custodie"
1.000 lei
5311
Casa in lei
708
Venituri din activitati diverse
270 lei
5311
Casa in lei
4427
TVA colectata
0 lei
-
8033
"Valori primite in custodie"
1.000 lei

 
 
b.2. PF nu restituie comisionul si imprumutul. Casa de amanet devine proprietara bunului de valoare.
b.2.a. Casa de amanet hotaraste vanzarea bunului de valoare cu pretul evaluat

Pret evaluat
1.000 lei
Adaos comercial
500 lei
TVA
120 lei

 
Baza de impozitare a activitatii de valorificare a bunului amanetat o reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de valorificare a gajului cu exceptiile legale prevazute in Codul Fiscal!!!!
 
1.500 – 1.000 = 500 lei
500 * 24% = 120 lei
 
1. Intrare in gestiune :

Cont debitor
Cont creditor
Suma
371
Marfuri
2678
Alte creante imobilizate
"materiale primite in custodie"
1.000 lei
371
Marfuri
378
Diferente de pret la marfuri
500 lei
371
Marfuri
4428
TVA neexigibila
120 lei
-
8033
"valori primite in custodie"
1.000 lei

2. Vanzare :

Cont debitor
Cont creditor
Suma
5311
Casa in lei
707
Venituri din vanzarea marfurilor
1.500 lei
5311
Casa in lei
4427
TVA colectata
120 lei

3. Descarcare gestiune

Cont debitor
Cont creditor
Suma
607
Cheltuieli privind marfurile
371
Marfuri
1.000 lei
378
Diferente de pret la marfuri
371
Marfuri
500 lei
4428
TVA neexigibila
371
Marfuri
120 lei

 
b.2.b Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii, ca obiect de inventar (exemplu : ceas de buzunar, evaluat la valoare de piata = 1500 lei)
1. Inregistrare obiecte inventar

Cont debitor
Cont creditor
Suma
303
Obiecte inventar
2678
Alte creante imobilizate
"materiale primite in custodie"
1.000 lei
303
Obiecte inventar
7588
Alte venituri din exploatare
500 lei
635
Cheltuieli impozite/taxe
4427
TVA colectata
120 lei

b.3. PF doreste prelungirea termenului de amenetare cu 2 luni
 
2 luni = 60 zile
(1.000 *60)*0.3% = 180 lei
Valoarea de rambursare a bunului amanetat:
180 + 270
Valoarea noua a comisionului = 180+270=450 lei
 
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT