Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Monografie contabila casa de expeditii

   Casa de expeditii este persoana juridica ce actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport de la un transportator persoana juridica romana sau straina iar apoi refactureaza beneficiarulului (persoana juridica romana, membru UE sau din afara UE) plus comisionul.
   Justificarea transportului se face cu documente specifice.
   Principala discutie pe marginea monografiei casei de expeditii este cum se inregistreaza facturile de transport si cum emit facturile catre beneficiar. Venitul casei de expeditii este doar comisionul sau intreaga valoare a facturii? Cheltuielile cu transportul fac obiectul contului 462 sau 624?
În acest sens, art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal:
   Sumele achitate de furnizor/prestator în numele si în contul clientului, reprezintă sumele achitate de o persoana, furnizorul/prestatorul, pentru facturi emise pe numele clientului. Emiterea facturii de decontare este opţională, în funcţie de cele convenite de părţi în vederea recuperării sumelor achitate. În situaţia în care părţile convin sa-şi deconteze sumele achitate pe baza facturii de decontare, taxa nu va fi menţionată distinct, fiind inclusă în totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite clientului însoţită de factura achitată în numele clientului şi emisă pe numele acestuia din urma. Furnizorul/prestatorul nu exercita dreptul de deducere pentru sumele achitate în numele clientului şi nu colectează taxa pe baza facturii de decontare. De asemenea, furnizorul/prestatorul nu înregistrează aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv de venituri. Clientul isi va deduce în condiţiile legii taxa pe baza facturii care a fost emisă pe numele sau, factura de decontare fiind doar un document care se anexează facturii achitate.
   În cazul în care furnizorul/prestatorul primeşte o factura pe numele sau pentru livrări de bunuri prestări de servicii realizate în beneficiul altei persoane şi emite o factura în nume propriu către aceasta alta persoana, acestea nu sunt considerate plati în numele clientului şi se aplica structura de comision prevăzută la pct. 6 alin. (2)-(4), sau după caz pct. 7 alin. (1), chiar dacă nu exista un contract de comision între părţi.
   Cu alte cuvinte, daca primesc factura de la transportator pe numele casei de expeditii atunci obligatoriu emit factura catre beneficiar plus comisionul casei de expeditii, factura primita intrand in totalitate pe cheltuiala, refacturarea plus comisionul reprezantand venitul casei de expeditii.
   Atentie: serviciile casei de expeditii in acest caz sunt servicii de transport!
 
   Cf art 133 alin 1 pct 3.)
   Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul işi are stabilit sediul activitătii sale economice. Dacă serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decat locul în care persoana impozabilă si-a stabilit sediul activitătii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul işi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
 
Putem avea urmatoarele cazuri:
 
1. Casa de expeditii: persoana juridica romana factureaza 500 lei + tva
Transportator : Persoana juridica romana factureaza 400 lei + tva
Beneficiar: Persoana juridica romana
 
Primirea facturii de transport:
624
Cheltuieli de transport
401
Furnizori
400 lei
4426
Tva deductibil
401
Furnizori
76 lei
 
Emiterea facturii catre beneficiar:
411
Clienti
704
Venituri prestari servicii
500 lei
411
Clienti
4427
Tva colectat
95 lei
 
Plata catre transportator:
401
Furnizori
5311/5121
Casa/Banca
400 lei
 
Incasarea de la client:
5311/5121
Casa/Banca
411
Clienti
500 lei
 
2. Casa de expeditii: persoana juridica romana
Transportator: Persoana juridica din comunitate ce comunica un cod de Tva al unui stat membru
Beneficiar: Persoana juridica romana 
 
Transportatorul emite factura de transport casei de expeditii in val de 400 euro la curs de 4.1
624
Cheltuieli de transport
4012
Furnizori externi
1.640 lei
4426
Tva deductibil
4427
Tva colectat
 311,60 lei
 
Casa de expeditii emite factura cu tva de 2.000 lei + tva
411
Clienti
704
Venituri prestari servicii
2.000 lei
411
Clienti
4427
Tva colectat
 380 lei
 
Plata catre transportator la curs de 4.2
4012
Furnizori externi
5124
Banca devize
1680 lei 
(400 euro * 4.2)
665
Cheltuieli cu dif de curs
4012
Furnizori externi
40 lei 
(1680 – 1640) 
  
Incasare de la beneficiar:
5311/5121
Casa/Banca
411
Clienti
2380 lei
 
3. Casa de expeditii: persoana juridica romana
Transportator: Persoana juridica romana
Beneficiar: Persoana juridica straina din comunitate ce comunica un cod Tva valid al unui stat membru.
 
Transportatorul emite factura 3.000 lei plus Tva catre Casa de expeditii
624
Cheltuieli de transport
401
Furnizori
3.000 lei
4426
Tva deductibil
401
Furnizori
570 lei
  
Casa de expeditii emite factura catre beneficiar de 1.000 euro la curs de 4 lei/euro fara tva
 4112
Clienti externi
704
Venituri prestari servicii
4.000 lei
  
Plata catre transportator:
401
Furnizori
5311/5121
Casa/Banci
3.570 lei
  
Incasare de la client la curs de 4.1 lei/euro
5124
Banci devize
4112
Clienti externi
4.100 lei
4112
Clienti externi
765
Venituri din diferente curs
100 lei 
(4.100 – 4.000)
  
4. Casa de expeditii: persoana juridica romana
Transportator: Persoana juridica straina din comunitate care comunica un cod valid din alt stat membru
Beneficiar: Persoana juridica straina din comunitate care comunica un cod valid din alt stat membru
 
Transportatorul emite factura fara tva de 400 euro la curs de 4 lei/euro
624
Cheltuieli de transport
4012
Furnizori externi
1.600 lei
4426
Tva deductibil
4427
Tva colectat
304 lei
  
Casa de expeditii emite factura fara Tva de 500 euro curs 4 lei/euro
4112
Clienti externi
704
Venituri prestari servicii
2.000 lei
 
Plata transportator 400 euro la curs de 4.1 lei/euro
4012
Furnizori externi
5124
Banci in devize
1.640 lei
665
Cheltuieli diferente curs
4012
Furnizori externi
40 lei 
(1.640 – 1600)
 
Incasare beneficiar 500 euro la curs de 4.1 lei/euro
5124
Banci in devize
4112
Clienti externi
2.050 lei
4112
Clienti externi
765
50 lei 
(2.050 – 2000)
 
5. Casa de expeditii: persoana juridica romana
Transportator: Persoana juridica romana
Beneficiar: Persoana juridica straina din afara U.E.
 
Transportatorul emite fact de 500 euro Tva Scutit cu drept de deducere (SDD) curs 4 lei/euro
624
Cheltuieli de transport
401
Furnizori
2.000 lei
 
Casa de expeditii emite factura de 600 euro Tva scutit cu drept de deducere (SDD) la curs de 4 lei/euro
4112
Clienti externi
704
Venituri prestari servicii
2.400 lei
 
Plata transportator 500 euro la curs de 4.1 lei/euro
4012
Furnizori externi
5124
Banci in devize
2.050 lei
665
Cheltuieli diferente curs
4012
Furnizori externi
50 lei 
(2.050 – 2.000)
 
Incasare beneficiar 600 euro la curs de 4.1 lei/euro
5124
Banci in devize
4112
Clienti externi
2.460 lei
4112
Clienti externi
765
60 lei 
(2.460 – 2.400)
 
Documente justificative ale transportului de marfa: 
-in cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, iar in cazul unui transport intracomunitar – documentul de transport international;
-in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata din tara vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara;
-in cazul transportului multimodal cale ferata-naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament;
-in cazul transportului prin conducte, altele decat cele prin care se transporta gazul natural, pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. 2 lit. g. din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate.


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT