Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Exploatare forestiera - BUSTENI

Monografia contabila pentru o exploatare forestiera se incadreaza din punct de vedere fiscal si al exploatarii propriu-zise in respectarea pe de-o parte a Codului Fiscal, iar pe de alta parte a Codului Silvic (Legea 46/2008).

Din punct de vedere al Codului Fiscal extragem urmatorul articol:

ART. 160 M

ăsuri de simplificare

(1)

Prin excepţie de la prevederile art.150 

alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art 153.

Achizitie mijloc fix pentru exploatare forestiera:

213

Mijloace fixe

404

Furnizori de imobilizari

10.000 lei

4426

Tva deducitbil

404

Furnizori de imobilizari

2.400 lei

Amortizare liniara 10 ani:

6811

Cheltuieli cu amortizarea

281

Amortizaremijloace fixe

83.34 lei

Achizitie masa lemnoasa :

Achizitie parcela de exploatat:

351

Materii prime, materiale la terti

401

Furnizori

25.000 lei

4426

Tva deductibil

4427

Tva colectat

6000 lei (taxare inversa)

Dupa exploatare, obtinere busteni:

301

Materii prime

351

Materii prime/materiale la terti

25.000 lei (valoarea poate fi mai mare sau mai mica in functie de documentatia inginerului silvic)

 

Achizitie picior lemn persoana juridica cf documentatiei specifice:

301

Materii prime

401

Furnizori

15.000 lei

4426

Tva deductibil

4427

Tva colectat

3.600 lei (taxare inversa)

 

Achizitie picior lemn persoana fizica conform documentatiei specifice:

301

Materii prime

462

Debitori diversi

10.000

 

A Societatatea poate revinde produsele ca busteni (masa lemnoasa) in tara si/sau in strainatate (intracomunitar, extracomunitar)

Revanzare in tara:

371

Marfuri

301

Materii prime

10.000 lei

4111

Clienti interni

707

Venituri vanzare marfa

15.000 lei

4426

Tva deductibil

4427

Tva colectat

3.600 lei (taxare inversa)

607

Cheltuieli cu marfurile

371

Marfuri

10.000 lei

Revanzare export intracomunitar:

371

Marfuri

301

Materii prime

9.000 lei

4112

Clienti externi

707

Venituri vanzare marfa

14.000 lei

4426

Tva deductibil

4427

Tva colectat

3.360 (taxare inversa)

Apare in jurnalul de vanzari si de cumparari la rubrici diferite fata de taxare inversa nationala

607

Cheltuieli cu marfurile

371

Marfuri

9.000 lei

Revanzare export extracomunitar:

371

Marfuri

301

Materii prime

11.000 lei

4112

Clienti externi

707

Venituri vanzare marfa

15.000 lei

607

Cheltuieli cu marfurile

371

Marfuri

11.000 lei

*Atentie la exportul de busteni, legislatia in vigoare a interzis o perioada aceasta activitate prin protestul Asociatiei Producatorilor de Mobila, s-a revenit asupra deciziei, in prezent aceasta legislatie (pentru exportul de busteni!) nu este foarte clara in acest sens!

B. Societatea prelucreaza materialul lemnos si obtine produse finite (cherestea, si auxiliare – lemn de foc, lemn ecarisat, traverse)

 

In urma prelucrarii tehnologice, pe baza notei de productiei se obtin produse finite si materiale consumabile:

345

Produse finite

711

Variatia stocurilor

25.000 lei

302

Materiale consumabile

711

Variatia stocurilor

2.000 lei

Vanzare produse finite:

4111

Clienti externi

701

Venituri productie

35.000

4426

Tva deductibil

4427

Tva colectat

8.400 lei (taxare inversa)

*Nota: Pentru vanzarea intracomunitara si extracomunitara vezi exemplu vanzare busteni!

Descare gestiune produse finite si materii prime:

711

Variatia stocurilor

345

Produse finite

25.000 lei

601

Cheltuieli materii prime

301

Materii prime

22.000 lei

 

(2)

 

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

a)

) livrarea următoarelor categorii de deşeuri:

1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, hârtie cartonată şi carton, material textil, cauciuc şi plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;

2. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1, după prelucrarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri;

b) livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.”

Din punct de vedere al Codului Silvic, acesta inglobeaza toata structura de proprietate a ocolului silvic national, de exploatare (taieri, transport), precum si de reimpadurire. Contabil, implicatia Codului Silvic se regaseste in principal in documentele de provenienta, de transport si circulatie al materialului lemnos.

Definitii:

Masa lemnoasa

Materiale lemnoase

- lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu sectiune dreptunghiulara sau patrata - precum si lemnul cioplit. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, rachita si puiet.

Ordinul nr. 1579 din 28.12.2007 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa din care citez:

"Art. 2. - Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru materiale lemnoase, prevazut de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza masa lemnoasa pe picior, pentru care nu este obligatorie intocmirea acestui document specific."
Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.Articolul 3 va avea următorul cuprins: "Art. 3
Documentele de provenienţă a materialelor lemnoase sunt, după caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare, bonul de vânzare fiscal, factura fiscală pentru materiale lemnoase şi factura pentru materiale lemnoase." 2.Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins: "Art. 5
1 Bonul de vânzare este documentul secundar de provenienţă a materialelor lemnoase comercializate, în situaţia în care în actul de comerţ cel puţin una dintre părţi este persoană fizică, şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată." 3.Litera e a alineatului 3 al articolului 5 va avea următorul cuprins: "e rubrica «Menţiuni speciale» se completează sau pe aceasta se aplică o ştampilă cu inscripţia «Fără drept de comercializare» şi, la opţiunea vânzătorului, cu termenul de ridicare a materialului lemnos, în număr de zile calendaristice considerate de la data vânzării." 4.După alineatul 7 al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele 8 şi 9, cu următorul cuprins: "8 Bonul de vânzare fiscal este documentul secundar de provenienţă a materialelor lemnoase comercializate, în situaţia în care în actul de comerţ cel puţin una dintre părţi este persoană fizică, şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată. 9 Conţinutul şi modelul formularului de bon de vânzare fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 1a." 5.Alineatele 1 şi 4 ale articolului 6 vor avea următorul cuprins: "Art. 6
1 Factura fiscală pentru materiale lemnoase se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi este documentul secundar de provenienţă pentru: a masa lemnoasă pe picior comercializată între persoane juridice; b materiale lemnoase comercializate între persoane juridice.
4 Conţinutul şi modelul formularului de factură fiscală pentru materiale lemnoase sunt prevăzute în anexa nr. 1b." 6.După alineatul 4 al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins: "5 Factura pentru materiale lemnoase este documentul secundar de provenienţă pentru masa lemnoasă şi materialele lemnoase comercializate între persoanele juridice şi se foloseşte numai atunci când vânzătorul este persoană impozabilă neplătitoare de taxă pe valoarea adăugată.

- totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati, intregi sau parti din acestia, inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera.


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT