Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Aplicarea TVA la incasare incepand cu 2013

 
 
Detalii practice privind regimul de TVA la incasare
*copyright Sasorysoft SRL
 
 
Sumar :
1)-Cine aplica TVA la incasare (TLI) si cand se renunta la acest regim ?
2)-Generalitati privind regimul TVA la incasare (TLI) si aplicarea acestuia la facturile primite/emise
    de catre societate
 
*abrevieri in text:
            TLI-TVA la incasare
            CAF-cifra de afaceri  
 
 
1)-Cine aplica TLI si cand se renunta la acest regim ?
 
 Incepand cu 2013, societatile inregistrate in scopuri de TVA care in ultimul an (1 oct 2011-30 sept 2012) au avut o cifra de afaceri in scopuri de TVA mnai mica decat 500.000 EUR (2250000 lei), vor aplica OBLIGATORIU regimul TLI.
 Regimul TVA la incasare se aplica numai de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au sediul in ROMANIA.
 Sunt exceptate de la aplicarea regimului TLI urmatoarele cazuri :
-societatile care nu sunt stabilitae in ROMANIA, dar sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania, direct sau prin representant fiscal 
-societatile impozabile care au sucursale/sedii secundare, fara personalitate juridica, in Romania si au sediul economic in afara Romaniei
-societatile impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal unic (cf. Art.127 alin.8 din Codul Fiscal)
 Societatile care se incadreaza in prevederile legii privind aplicarea TLI vor mentiona OBLIGATORIU pe facturile emise textul TVA LA INCASARE, exceptand facturile pt. care locul livrarii/prestarii se considera a fi in afara Romaniei, caz in care exigibilitatea TVA intervine la data facturarii si nu la data achitarii.
 Atentie ! Daca se emit facturi catre o societate afiliata,  TVA devine exigibil la data facturarii si nu la data achitarii.
 Cand se considera ca o societate este afiliata ?
            -prima persoana juridica detine, direct sau indirect, inclusiv detinerile societatilor afiliate, min.
25% din valoarea titlurilor de participatiune sau al drepturilor de vot la cealalta societate sau
daca efectiv controleaza societatea.
-cea de a 2-a societate detine, direct sau indirect, inclusiv detinerile societatilor afiliate, min. 25% din valoarea titlurilor de participatiune sau al drepturilor de vot la prima societate
-o societate terta detine, direct sau indirect, inclusiv detinerile societatilor afiliate, min., 25% din valoarea titlurilor de participatiune sau al drepturilor de vot atat la prima societate cat si la cea de a 2-a.       
           
Intrarea in regimul TLI ?
            a)-societatea este inregistrata in scopuri de TVA la 25.10.2012
 Daca cifra de afaceri din perioada 1.10.2011-30.09.2012 este mai mica decat 500.000 EUR
(2250000 lei), societatea este OBLIGATA sa depuna pana la 25.10.2012  Notificarea 097 privind aplicarea sistemului TLI. Daca pana la finalul anului 2012 aceste societati raman inregistrate in scopuri de TVA, vor aplica prevederile legii privind TLI incepand cu 1 ianuarie 2013 si nu mai sunt obligate sa depuna in ian 2013 alta Notificare 097 pt CAF (cifra de afaceri) pe intreg anul 2012.
 Societatile care se incadrau in aplicarea TLI in baza CAF realizat in perioada 1.10.2011-30.09.2012 dar la finalul anului nu mai sunt inregistrate in scopuri de TVA, chiar daca au depus N 097 la timp, nu vor fi inscrise in Registrul poersoanelor care aplica TLI.
            b)-Societatea se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1.10.2012-31.12.2012
 Daca in perioada dintre data inregistrarii in scopuri de TVA si pana la 31.12.2012 societatea
realizeaza un CAF inferior 500.000 EUR (2250000 lei), are obligatia sa depuna N 097 pana la 25.01.2013. Aceste societati vor aplica TLI incepand cu prima zi a celei de a 2-a perioade fiscale din 2013 (pt. perioade TRIMESTRIALE, avor aplica TLI incepand cu aprilie 2013, pt. perioade LUNARE vor aplica TLI incepand cu feb 2013)
c)-Societatea se inregistreaza in scopuri de TVA dupa data de 1 ian 2013
 In acest caz, societatea are obligatia sa aplice TLI incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA (cu exceptiile prevazute de lege)
Inscrierea din oficiu in Registrul TLI :
 Daca societatea avea obligatia depunerii N 097 si nu a depus-o pana la 25.10.2012, acestea vor fi inregistrate pt TLI din oficiu, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare din oficiu.
 
In perioada dintre data la care aveati obligatia de a intra in regimul TLI si data inregistrarii
efective a N097 sau a intrarii din oficiu in Registrul de evidenta TLI, veti deduce astfel TVA :
            -la facturile primite veti deduce TVA la data achitarii acestora.
            -la facturile emise veti colecta TVA la data emiterii facturilor, nu la data incasarii acestora.
 
Alte reguli :
Daca se emit facturi pt. bunuri/servicii livrate/prestate anterior datei de intrare in sistemul TLI,
achitate sau nu integral, TVA devine exigibil la data facturarii.
Daca exista facturi emise/primite inainte de intrarea in regimul TLI, incasarile/achitarile ulterioare vor fi atribuite prioritar acestor facturi pana la achitarea lor completa.
 
Iesirea din regimul TLI ?
            -daca , incepand cu 1 ian 2013, societatea care este inscrisa in regimul TLI depaseste in cursul anului plafonul de 500.00 EUR (2250000 lei) sau orice plafon va fi stabilit la acea data de legiuitor, aceasta are obligatia de a depune din nou N 097 si sa aplice regimul TLI pana la sfarsitul urmatoarei perioade fiscale .
            Ex : Pt. perioada LUNARA : Daca ati depasit plafonul TLI de 500.000 EUR in mai 2013 si ati depus N097 pana la 25.iunie 2013, iesirea efectiva din regimul TLI se face incepand cu 1 iulie 2013.
            Ex : Pt. perioada TRIMESTRIALA : Daca ati depasit plafonul TLI de 500.000 EUR in mai 2013 si ati depus N097 pana la 25.iulie 2013, iesirea efectiva din regimul TLI se face incepand cu 1 octombrie 2013.

 
 
Cum se manageriaza facturile neincasate la data iesirii din regimul TLI ?
            -facturile emise si neancasate la data iesirii din regimul TLI vor continua aplicarea regimului pana la incasarea acestora, dar nu mai mult de 90 de zile de la data facturarii.
            -facturile primite si neplatite la data iesirii din regimul TLI vor continua aplicarea regimului pana la plata acestora.
            In acest scop, toate incasarile/platile care apar dupa data iesirii din regimul TLI vor fi atribuite prioritar acestor facturi neincasate/neachitate pana la data scoaterii din regimul TLI.
 
Radierea din oficiu din Registrul TLI
 Daca nu se depune N097 dar societatea a depasit plafonul de aplicabilitate TLI de 500.000 EUR, societatea va fi radiata din oficiu din Registrul TLI, incepand cu data din decizia de radiere.
In acest caz (radiere din oficiu) , in perioada dintre data la care aveati obligatia de a nu mai aplica regimul TLI si data radierii efective din oficiu, veti manageria astfel TVA :
            -TVA din facturile primite va fi dedus la data achitarii acestora catre furnizori
            -TVA din facturile emise va fi colectat la data emiterii facturii (nu la data incasarii acesteia)
 
2)-Generalitati privind regimul TVA la incasare (TLI) :
Ce inseamna TLI (TVA la incasare) ?
            -TVA nu se mai deduce/colecta in baza facturilor primite/emise ci in baza sumelor achitate/incasate efectiv pentru aceste facturi.
 Ex :
            Facturi primite :
                        371-401=1000 lei
                        4428-401=240 lei TVA neexigibil
                        achitare facturi primite :
                        401-5121=1240 lei
                        4426-4428=240 lei (TVA devine deductibil)
            Facturi emise :
                        4111-707=1000 lei
                        4111-4428=240 lei
                        incasare facturi emise :
                        5311-4111=1240 lei
                        4428-4427=240 lei (TVA devine colectat/datorat)
Aceste exemple sunt generale dar trebuiesc tratate in functie de cazurile explicate mai jos, la cap. 3 si cap. 4.
 
Cum se deduce TVA din suma incasata/platita ?
            Principiul de baza este ca orice incasare/plata contine si TVA proportional cu valoarea facturii respective.
            Ex : Factura emisa :                               Incasare : 148.28 lei
            4111-707=456.25 lei                           565.75 lei........  109.5 lei TVA
            4111-4428=109.5 lei                           148.28 lei.........      X lei TVA
            --------------------------                                 --------------------------------------
            Total : 565.75 lei                                  TVA continut=X=148.28*109.5/565.75=28.70 lei TVA
 
*Reglarea finala a restului de TVA se face la ultima incasare/plata care achita integral factura.  
In exemplul nostru, daca urmatoare incasare achita total factura, TVA exigibil va fi :
            Incasare finala : 417.44 lei
            TVA =109.50-28.70=80.80 lei
 
Deducerea TVA la facturile primite de la furnizori :
 
Daca societatea dstra aplica regimul TLI si primeste facturi de la furnizori care aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului din aceste facturi se va face la data achitarii acestora.
Ex :                  Factura primita de la societate inregistrata TLI
371-401=1000 lei
                        4428-401=240 lei TVA neexigibil
                        achitare facturi primite :
                        401-5121=1240 lei
                        4426-4428=240 lei (TVA devine deductibil)
 
Daca societatea dstra aplica regimul TLI si primeste facturi de la furnizori care NU aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului din aceste facturi se va face la data achitarii acestora.
Ex :                  Factura primita de la societate neinregistrata TLI
371-401=1000 lei
                        4428-401=240 lei TVA neexigibil
                        achitare facturi primite :
                        401-5121=1240 lei
                        4426-4428=240 lei (TVA devine deductibil)
 
Daca societatea dstra nu aplica regimul TLI dar primeste facturi de la furnizori care aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului din aceste facturi se va face la data achitarii acestora.
Ex :                  Factura primita de la societate inregistrata TLI
371-401=1000 lei
                        4428-401=240 lei TVA neexigibil
                        achitare facturi primite :
                        401-5121=1240 lei
                        4426-4428=240 lei (TVA devine deductibil)
 
Daca societatea dstra nu aplica regimul TLI dar primeste facturi de la furnizori care NU aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului din aceste facturi se va face la data emiterii acestora.
Ex :                  Factura primita de la societate neinregistrata TLI
371-401=1000 lei
                        4426-401=240 lei TVA deductibil
 
 
Colectarea TVA pt facturile emise clientilor dstra
 
Daca societatea dstra aplica regimul TLI si emite facturi catre clienti care aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului se face la data incasarii acestora, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii lor. In cazul depasirii celor 90 de zile pt facturile neancasate, TVA-ul se declara in decontul de TVA D300 al perioadei in care se implinesc cele 90 de zile limita.
Ex :                  Factura emisa catre clienti inregistrati TLI :
                        4111-707=1000 lei
                        4111-4428=240 lei
                        incasare facturi emise :
                        5311-4111=1240 lei
                        4428-4427=240 lei (TVA devine colectat/datorat)
 
Daca societatea dstra aplica regimul TLI si emite facturi catre clienti care NU aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului se face la data incasarii acestora, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii lor.
Ex :                  Factura emisa catre clienti neinregistrati TLI :
                        4111-707=1000 lei
                        4111-4428=240 lei
                        incasare facturi emise :
                        5311-4111=1240 lei
                        4428-4427=240 lei (TVA devine colectat/datorat)
 
Daca societatea dstra NU aplica regimul TLI si emite facturi catre clienti care aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului se face la data emiterii acestora, indiferent daca acestea sun achitate sau nu integral.
Ex :                  Factura emisa catre clienti inregistrati TLI :
                        4111-707=1000 lei
                        4111-4427=240 lei TVA devine colectat
 
Daca societatea dstra NU aplica regimul TLI si emite facturi catre clienti care NU aplica regimul TLI, deducerea TVA-ului se face la data emiterii acestora, indiferent daca acestea sun achitate sau nu integral.
Ex :                  Factura emisa catre clienti neinregistrati TLI :
                        4111-707=1000 lei
                        4111-4427=240 lei TVA devine colectat
 
Compensari intre furnizori si clienti
 In acest caz compensarea va fi considerata plata/incasare pt client/furnizor la data compensarii si va fi evidentiata ca atare in calculul TLI.
 
Incasarea cu numerar in timpul perioadei fiscale (LUNA/TRIMESTRU)
 Facturi emise cu plata in numerar:
            Daca se convine cu clientul ca plata se face in interioarl perioadei fiscale (LUNA sau TRIMESTRU, dupa caz), nu se va mai mentiona pe factura TVA LA INCASARE , urmand ca atat societatea dstra sa colecteze TVA din factura la data emiterii :
            4111-707=1000 lei
            4111-4427=240 lei TVA devine colectat
            Atentie ! Plata cu numerar direct in banca nu se considera plata cu NUMERAR !
            In acelasi timp , clientul va deduce imediat TVA :
371-401=1000 lei
            4426-401=240 lei TVA deductibil
            Daca perioada fiscala este depasita si nu s-au incasat/platit facturile respective integral, restul de achitat/platit va suporta regimul TLI !
            Codul fiscal prevede ca « in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar, se aplica regulile generale de exigibilitate, deci TVA se deduce la primirea facturilor si se datoreaza la Bugetul statului in momentul emiterii facturilor catre clienti » , dar Normele de aplicare precizeaza « Daca se aplica TLI si se emite o factura catre un client, se va exclude de la aplicarea TLI suma neancasata in numerar... » .
Concluzie : Daca se incaseaza partial in numerar o factura se exclude de la aplicarea regimului TLI doar suma incasata, nu si restul facturii. La fel se aplica si in cazul facturilor primite.
 
*copyright Sasorysoft SRL
 
 
           
           
 
 
 
 
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT