Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Algoritmi calcul salarii (cu exemple de calcul)

Fisa de calcul al salariilor

Algoritmi de calcul
(Exemple studiu de caz)

 


Denumire reper
Algoritm de calcul

Exemplu de calcul

TARIFAR
salariu tarifar de incadrare
 
- TARIFAR=1000 lei
IC 
indemnizatie de conducere
TARIFAR*proc_IC/100 proc_IC=10%
IC=TARIFAR*10/100=100 lei
SM 
salariu de merit
 
TARIFAR*proc_SM/100 proc_SM=15%
SM=TARIFAR*15/100=150 lei
BAZA 
salariu de baza

TARIFAR+IC+SM BAZA=1000+100+150=1250 lei
BAZA
salariu de baza daca se aplica diminuari
 
TARIFAR-(TARIFAR * proc_diminuare / 100)+IC+SM proc_diminuare=10 %
BAZA=1000-100+100+150= 1150 lei
ON 
ore lucratoare-normate in luna
 
zile_tot_luna*ore_pe_zi ON = 168 ore (21 zile*8 ore/zi)
OM
ore medii in luna
 
pt. cazul in care salariul se 
calculeaza afferent orelor medii
OM = 144 ore
PE_ZI
valoarea salariului pe ora
 
BAZA/ON PE_ZI=1250/168=7.44 lei 
cazul in care se calculeaza la ore medii
BAZA/OM 
PE_ZI=1250/144=8.68 lei
S_ON
realizare ore normale lucrate
 
PE_ZI*ORE_NORMALE pp. ca s-au lucrat normal 
8 zile*8 ore/zi = 64 ore
S_ON=7.44*64=476 lei 
S_SL                                                      
realizare ore sarbatori legale             
 
PE_ZI*ORE_SL*procent_SL procent_SL=200 % 
(deci se achita salariu+100%)

ORE_SL=8

S_SL=7.44*8*200/100=119 lei 
S_NP 
realizare ore noapte
 
PE_ZI*ORE_NOAPTE* procent_NP  procent_NP=50 % 
(deci se lucreaza pt. spor de 50% ore noapte)

ORE_NP=80 ore                        S_NP=7.44*80*50/100=298 lei 

S_GZ
realizare ore garzi
 
((TARIFAR+SM)/ON)* ORE_GARZI* procent_GZ  ORE_GARZI = 40 ore

procent_GARZI = 100 %

S_GZ=(1150/168)*40*100/100=274 lei 

S_S50 
realizare ore suplimentare 50%
 
(BAZA/OM)*ORE_SUPL50*1.5 ORE_SUPL50=16 ore

S_S50=(1250/144)*16*1.5=208 lei 

S_S100
realizare ore suplimentare 100%
 
(BAZA/OM)*ORE_SUPL100*2 ORE_SUPL100=12 ore

S_S100=(1250/144)*12*2=208 lei

I_CMFS 
indemnizatie concediu medical din fd. salarii 
 
MEDIE_CM*ORE_CMFS*proc_CM / 100
unde 
MEDIE_CM=media zilnica calculata cf. legii pe ultimele 12 luni
ORE_CMFS=80 ore 
(10 zile*8 ore/zi)
proc_CM=75%

MEDIE_CM=6 lei

I_CMFS=6*80*75/100=360 lei

I_CMAS 
indemnizatie concediu medical din asigurari
 
 

 

MEDIE_CM*ORE_CMAS*proc_CM / 100

unde 
MEDIE_CM=media zilnica calculata cf. legii pe ultimele 12 luni

ORE_CMAS=40 ore 
(5 zile*8 ore/zi)

proc_CM=75%

MEDIE_CM=6 lei

I_CMFS=6*40*75/100=180 lei 

SPOR
sporuri diverse
 
S_ON*proc_spor/100  proc_spor=15%

SPOR=476*15/100=71 lei 

SPV
spor de vechime
 
S_ON*proc_vechime/100 proc_vechime=10%

SPV=476*10/100=524 lei

I_CO
indemnizatie concediu de odihna
 
(BAZA_CO/ON)*ZILE_CO
unde
BAZA_CO=BAZA+BAZA*proc_spor/100+SPV
proc_spor=15%

SPV=524 lei

I_CO=1250+1250*15/100+524=1962 lei

S_REAL
salariu total realizat
 
S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+
S_S100+I_CO+I_CMFS+
SPOR + SPV + PREMII + AVANTAJE
premii=110 lei

alte avantaje=55 lei

S_REAL=476+119+298+274+
208+208+1962+360+71+524+
110+55=4665 lei
 

SOMAJ_SAL
somaj salariat
 
BAZA*proc_somaj/100 proc_somaj=0.5 %

SOMAJ_SAL=1250*0.5/100=6 lei

daca salariatul este intrat sau iesit in luna curenta, zilele in care nu a fost in evidenta societatii se scad astfel :
intrat in evidenta pe 15 ale lunii (se scad 10 zile lucratoare din cele 21 totale):
SOMAJ_SAL=1250*(21-10)/21*.5/100=3 lei
CAS_SAL
contributie asigurari sociale salariat

 

2010
(S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+S_S100+
I_CO+SPOR+
SPV+PREMII+AVANTAJE)*procent_cas_sal/100+(SAL_MINIM*
ZILE_CMFS / ZILE_TOT)*procent_cas_sal / 100

din 2011
(S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+S_S100+
I_CO+SPOR+
SPV+PREMII+AVANTAJE)*procent_cas_sal/100+(SAL_MEDIU*0.35*
ZILE_CMFS / ZILE_TOT)*procent_cas_sal / 100

unde

SAL_MINIM=salariul minim pe economie in luna curenta

ZILE_CMFS=zile concediu medical suportat de unitate (fd. salarii)

ZILE_TOT=zile lucratoare totale in luna

*incepand cu 2011 baza de calcul a CAS salariat este plafonata la 5*sal_mediu

SAL_MINIM=550 lei  

SAL_MEDIU=2022 lei
ZILE_CMFS=10 zile

ZILE_TOT=21 zile

procent_cas_sal=9.5%

premii=110 lei

alte avantaje=55 lei

2010
CAS_SAL=(476+119+298+274+208
+208+1962+71+524+110
+55)*9.5/100+
(550*10 / 21) * 9.5/100=434 lei

din 2011
CAS_SAL=(
476+119+298+274+208
+208+1962+71+524+110
+55)*9.5/100+(2022*0.35*10 / 21) * 9.5/100=441 lei

FASS_SAL
contributia la sanatate a salariatilor
 
(S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+S_S100+I_CO+
SPOR+SPV+PREMII+AVANTAJE)* procent_fass_sal/100
procent_fass_sal=5.5 %

FASS_SAL=(476+119+298+274+
208+208+1962+71+524+110+
55)*5.5/100=237 lei

TICHETE DE MASA
se impoziteaza sitichetele de masa primite
 
ex: se primesc tichete de masa in valoare de 100 lei

100 lei

DEDUC
deducerile cf. legislatiei
 
BRUT=S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+S_S100+I_CO+
I_CMFS+I_CMAS+
SPOR+SPV+PREMII+tichete
DEDUC=se afla prin incadrarea BRUT in grilele in vigoare
BRUT=4890 lei
DEDUC=0 lei 
(brut>3000 lei, deducere=0)
IMPOZIT
impozitul aferent salariilor
 
(S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+tichete+S_S100+I_CO+
I_CMFS+I_CMAS+SPOR+SPV+PREMII-CAS_SAL-SOMAJ_SAL-DEDUC-FASS_SAL) *16% 
IMPOZIT=(4890-434-6-0-237)
*16/100=674 lei
RETINERI
alte retineri din salariu
 
GARANTII+LICHIDARE_CO+RATE+etc...  RETINERI=250 lei 
AVANS
avansuri platite
 
- AVANS=500 lei
PRIME_NEIMPOZ 
prime neimpozabile
 
- PRIME_NEIMPOZ=400 lei
REST_PLATA
rest de plata
S_REAL-CAS_SAL-SOMAJ_SAL-FASS_SAL-
IMPOZIT-
AVANS-RETINERI+PRIME_NEIMPOZ
REST_PLATA=4665-434-6-237-674-500-250+400=2964 lei
CAS_UNITATE
contributia unitatii la asigurari sociale

VCAS1+VCAS2+VCAS3

unde

VCAS3 (CAS gr. III)=(∑ (S_ON+S_SL+
S_NP+S_GZ +S_S50+S_S100+I_CO+
SPOR+SPV+PREMII+AVANTAJE
))*
proc_CAS_gr3/100

VCAS2 (CAS gr. II)=(∑ (S_ON+S_SL+
S_NP+S_GZ +S_S50+S_S100+I_CO+
SPOR+SPV+PREMII+AVANTAJE
))*
proc_CAS_gr2/100

VCAS1 (CAS gr. I)=(∑ (S_ON+S_SL+
S_NP+S_GZ +S_S50+S_S100+I_CO+
SPOR+SPV+PREMII+AVANTAJE
))*
proc_CAS_gr1/100

procente CAS per grupe de munca :

  proc_CAS_gr3=18.00 %

  proc_CAS_gr2=23.00 %
  proc_CAS_gr1=28.00 %

*incepand cu 2011 baza de calcul a CAS unitate este plafonata la 5*sal_mediu*nr_mediu_salariati

pp. ca avem doar CAS gr. III

proc_CAS_gr3=18.00 %

CAS_UNITATE=4305*18/
100=775 lei

SOMAJ_UNITATE
contributia unitatii la fd. de somaj
(∑(S_REAL))*proc_somaj_unitate/100 proc_somaj_unitate=0.5 %

SOMAJ_UNITATE=4665*0.5/100=24 lei

CCI
fondul pt. concedii si indemnizatii
 
(∑(S_REAL))*proc_cci/100 proc_CCI=0.85 %

CCI=4665*0.85/100=40 lei

RISC
contributia unitatii la fd. pt. risc si accidente

 

(∑(S_ON+S_SL+S_NP+S_GZ+S_S50+
S_S100+I_CO+SPOR+SPV+PREMII+
AVANTAJE+
CASIND1+CASIND2+
CASIND3))*proc_RISC/100


unde

CASIND1,CASIND2,CASIND3=CAS la indemnizatii, 
calculate astfel :

CASIND1=SAL_MINIM*(ZILE_CM/ZILE_TOT)*proc_CAS_gr1/100

CASIND2=SAL_MINIM*(ZILE_CM/ZILE_TOT)*proc_CAS_gr2/100

CASIND3=SAL_MINIM*(ZILE_CM/ZILE_TOT)*proc_CAS_gr3/100

unde

   SAL_MINIM=salariul minim pe economie in luna 
                   curenta

   ZILE_CM=zile totale concediu medical (suportat 
                de unitate+din asigurari)

    ZILE_TOT=zile lucratoare totale in luna

proc_RISC=1 % 
(in functie de codul CAEN al societatii)

CASIND3=550*15 zile CM/21 zile luna*19.5/100=77 lei

RISC=(4305+77)*1/100=44 lei

GAR_SAL
contributia unitatii la fd. de garantare al salariilor
 
(∑(S_REAL))*proc_gar/100 proc_GAR=0.25 %

GAR_SAL=4665*0.25/100=12 lei

ITM
comision camera de munca
 
(∑(S_REAL))*proc_itm/100 proc_itm=0.75 %

ITM=4665*0.75/100=35 lei

      

 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT