Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Ajustarea taxei deductibile la vanzarea unui imobil (MF)

Raspuns la cererea unui user emonografii :
Cerinta:
O firma achizitioneaza in decembrie 2007, cu taxare inversa , un imobil , cost :423.999 lei; in 2010 firma doreste sa vanda imobilul; ma intereseaza monografia pentru operatiunile de ajustare a taxei cladirea a fost achizitionata cu destinatia punct de lucru; 
-suma la care se va vinde cladirea va fi probabil la nivelul pretului pietei, se va face un raport de evaluare pentru a nu avea probleme cu fiscul;
-ajustari de taxa nu s-au facut deoarece nu a fost cazul pana acum insa in vederea vanzarii probabil va trebui facuta ajustarea taxei.
-cladirea a fost achizitionata in decembrie 2007 pentru suma de 423.999 lei;
in aprilie 2008 s-au mai adaugat la valoarea cladirii sumele reprezentand taxe notariale si ANCPI in valoare de 5815;
-amortizarea se face liniar , pe o perioada de 40 de ani ,vanzarea cu siguranta va fi sub valoarea neamortizata datorita situatiei economice actuale;
Pe mine ma intereseaza monografia pentru ajustarea taxei in cazul vanzarii;
 
Raspuns :
Conform Codului Fiscal , art 149, alin 2 lit b, Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital , in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza pe o perioada de 20 de ani , pentru … achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun mobil , daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat .
Conform art 149, alin 3 , perioada de ajustare incepe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achiziontate sau fabricate , pentru bunurile de capital mentionate la alin 2 lit a, daca acestea au fost achizionate sau fabricate dupa data aderarii.
Conform art 149 alin 4 , ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează:
a) în situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:
1. integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice;
2. pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
3. pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială;
b) în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
c) în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
d) în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte că respectivul bun de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
e) în cazurile prevăzute la art.138.
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel:
a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destinaţiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situaţia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial;
 b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectuează de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezintă o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniţial şi se efectuează în ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei deduse în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2);
 c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d), ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obligaţia ajustării;
 d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectuează atunci când apar situaţiile enumerate la art.138. conform procedurii prevăzute în norme.
(51) Dacă pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în favoarea statului, ajustările prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c) se vor efectua pentru acelaşi bun de capital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de câte ori apar respectivele evenimente.
(6) Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situaţie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile şi al ajustărilor efectuate. Această situaţie trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achiziţiei bunului de capital devine exigibilă şi se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrări, documente şi jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeaşi perioadă.
Circulara nr. 52657 din 13 septembrie 2007, cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
CABINET SECRETAR DE STAT nr. 52657 din 13 septembrie 2007,
Avand in vedere numeroasele solicitari adresate institutiei noastre cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile, in principal legate de faptul ca unele persoane considera in mod eronat ca nu se aplica ajustarea in cazul in care pentru obtinerea unui bun imobil s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa”, va transmitem urmatoarele precizari, pe care va rugam sa le comunicati structurilor din subordinea dvs.
Ajustarea taxei pe valoarea adaugata se face distinct in functie de perioada in care bunul imobil a fost construit, achizitionat, transformat sau modernizat, respectiv înainte de data aderarii, pentru care se aplica prevederile art. 161  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 343/2006 si dupa data aderarii pentru care se aplica prevederile art.149. din Codul fiscal.
Mentionam ca prevederile privind ajustarea de la art. 149 si 161 din Codul fiscal se aplica atat de beneficiarii care au primit facturi cu taxa pe valoarea adaugata de la furnizori/prestatori pentru care s-a aplicat regimul normal de taxare, precum si de beneficiarii care au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa” prevazute la art.160 din Codul fiscal.
Taxa pe valoarea adaugata aferenta constructiei, achizitiei, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderarii, pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial, se ajusteaza potrivit prevederilor art. 161 din Codul fiscal si pct. 83 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007, daca bunuri imobile sunt utilizate la sau dupa data aderarii in operatiunile scutite prevazute la art.141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul fiscal.
Perioada de ajustare a taxei aferente constructiei, achizitiei, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderarii, precum si a taxei aferente transformarii si modernizarii unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii pentru care valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, este de 5 ani.
Daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii asupra unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii, depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza intr-o perioada de 20 de ani.
Pentru bunurile imobile construite, achizitionate, transformate sau modernizate dupa data aderarii pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial al taxei aferente, se aplica prevederile art. 149  din Codul fiscal si pct. 54 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007.
Perioada de ajustare a taxei aferente constructiei sau achizitiei unui bun imobil, precum si transformarii sau modernizarii unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil, astfel transformat sau modernizat, este de 20 de ani.
Spre deosebire de imobilele achizitionate, construite, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor imobile achizitionate, construite, modernizate si transformate dupa data aderarii, in situatia in care transformarile sau modernizarile au o valoarea de cel putin 20% din valoarea totala a imobilelor transformate sau modernizate, se efectueaza în situatiile prevazute la art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.
Aceleasi ajustari care se fac in favoarea bugetului de stat,se fac si in favoarea persoanei impozabile care nu a dedus TVA si ulterior utilizeaza bunurile imobile pentru operatiuni taxabile.
Nu se efectueaza ajustarea la vanzarile sub pret intrucat prevederile art. 149 din Codul fiscal nu se refera la vanzarile sub pret.
In contextul celor mentionate mai sus, subliniem faptul ca aplicarea taxarii inverse la cumpararea, sau dupa caz constructia, modernizarea sau transformarea unui bun imobil, nu afecteaza operatiunea de ajustare, taxarea inversa reprezentand numai o masura de simplificare a platii taxei pe valoarea adaugata, dar totusi taxa este considerata dedusa.
Prin urmare, prevederile referitoare la ajustare se aplica in cazul in care orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, a dobandit bunuri imobile pentru a caror livrare, respectiv constructie, modernizare sau transformare s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv taxare inversa, pentru care nu s-a facut plata efectiva intre furnizor si beneficiar, dar prin evidentierea de catre beneficiar a taxei atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa se considera ca taxa a fost achitata.
Prezentele precizari se refera la ajustarile pentru bunurile imobile, care sunt mai complexe, dar si in cazul bunurilor de capital, altele decat cele imobile, se realizeaza ajustarea in conformitate cu art. 149 din Codul fiscal, numai in cazul celor obtinute dupa data aderarii.
Un aspect foarte important care trebuie subliniat este acela ca in ambele situatii ajustarile pot fi realizate numai in cadrul periodei de ajustare. Dupa perioada de ajustare, indiferent de situatiile care intervin, nu se mai efectueaza ajustari.
Perioadele de ajustare sunt aceleasi indiferent de valoarea bunurilor, diferenta facandu-se numai intre bunurile imobile si alte bunuri de capital.
Procedura de ajustare este redata in normele de aplicare a Codului fiscal, cu exemplificarea celor mai relevante situatii.
 
 
 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT