Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Tarife actualizate pentru Fd. risc si accidente in functie de codul CAEN

      Anexa nr. 4  
  TARIFUL DE RISC  
  pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2008
  (sursa http://hr.econsultant.ro)      
         
Nr.
Crt.
Activitatea din economia naţională Cod
CAEN


CR

Tarif de risc
(%BC*)
NC AEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 3.50 0.610
2 Cultivarea orezului 0112 4.00 0.652
3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 3.50 0.610
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 3.75 0.631
5 Cultivarea tutunului 0115 3.75 0.631
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 3.75 0.631
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 3.50 0.610
8 Cultivarea strugurilor 0121 2.50 0.526
9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 2.50 0.526
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 2.50 0.526
11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2.50 0.526
12 Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0125 2.75 0.547
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 3.50 0.610
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 2.50 0.526
15 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm. 0128 3.25 0.589
16 Cultivarea altor plante permanente  0129 4.50 0.694
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 2.50 0.526
18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 4.50 0.694
19 Creşterea altor bovine 0142 4.50 0.694
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3.25 0.589
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 2.25 0.505
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor  0145 3.25 0.589
23 Creşterea porcinelor 0146 5.00 0.736
24 Creşterea păsărilor 0147 3.00 0.568
25 Creşterea altor animale 0149 3.00 0.568
26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0150 4.25 0.673
27 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală 0161 5.75 0.799
28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 2.50 0.526
29 Activităţi după recoltare 0163 4.25 0.673
30 Pregătirea seminţelor 0164 4.00 0.652
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 0170 11.00 1.240
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4.25 0.673
33 Exploatare forestieră 0220 4.75 0.715
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 3.50 0.610
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 5.00 0.736
36 Pescuitul maritim 0311 1.75 0.463
37 Pescuitul în ape dulci 0312 1.75 0.463
38 Acvacultura maritimă 0321 1.25 0.421
39 Acvacultura în ape dulci 0322 2.00 0.484
40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 0510 14.25 1.513
41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 0520 10.00 1.156
42 Extracţia petrolului brut 0610 4.50 0.694
43 Extracţia gazelor naturale 0620 4.50 0.694
44 Extracţia minereurilor feroase 0710 11.50 1.282
45 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu 0721 5.75 0.799
46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 12.75 1.387
47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 0811 11.50 1.282
48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului  0812 6.25 0.841
49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 0891 8.25 1.009
NC AEN CC CR TR
50 Extracţia turbei 0892 3.75 0.631
51 Extracţia sării 0893 4.25 0.673
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12.25 1.345
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 0910 8.75 1.051
54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 5.00 0.736
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 5.00 0.736
56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2.25 0.505
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 5.25 0.757
58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 1.75 0.463
59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor  1031 3.75 0.631
60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1.00 0.400
61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 2.50 0.526
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3.25 0.589
63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 2.50 0.526
64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 5.00 0.736
65 Fabricarea îngheţatei 1052 1.00 0.400
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5.75 0.799
67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3.00 0.568
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3.00 0.568
69 Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie 1072 4.00 0.652
70 Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 1073 6.75 0.883
71 Fabricarea zahărului 1081 5.75 0.799
72 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 2.25 0.505
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2.25 0.505
74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 5.75 0.799
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 3.75 0.631
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 1086 1.00 0.400
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 2.50 0.526
78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 3.00 0.568
79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1.00 0.400
80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 2.25 0.505
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2.75 0.547
82 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe 1103 1.00 0.400
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 4.25 0.673
84 Fabricarea berii 1105 6.25 0.841
85 Fabricarea malţului 1106 1.00 0.400
86 Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 2.00 0.484
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 3.50 0.610
88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 8.00 0.988
89 Producţia de ţesături 1320 9.00 1.072
90 Finisarea materialelor textile 1330 1.50 0.442
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 2.75 0.547
92 Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 4.25 0.673
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 11.50 1.282
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 1.00 0.400
95 Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. 1395 4.25 0.673
96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 4.00 0.652
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4.25 0.673
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1.00 0.400
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2.25 0.505
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2.25 0.505
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 1.75 0.463
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 1.25 0.421
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1.50 0.442
104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1.50 0.442
105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 3.25 0.589
106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 9.50 1.114
107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 4.75 0.715
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2.50 0.526
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 7.00 0.904
110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 9.00 1.072
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 4.25 0.673
NC AEN CC CR TR
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 4.25 0.673
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 5.75 0.799
114 Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite 1629 6.00 0.820
115 Fabricarea celulozei 1711 11.50 1.282
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 6.50 0.862
117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 7.25 0.925
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 5.75 0.799
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 4.25 0.673
120 Fabricarea tapetului 1724 1.00 0.400
121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 6.25 0.841
122 Tipărirea ziarelor 1811 1.50 0.442
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 6.50 0.862
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1.50 0.442
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 3.00 0.568
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1.00 0.400
127 Fabricarea produselor de cocserie  1910 5.50 0.778
128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 10.25 1.177
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 5.50 0.778
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 9.25 1.093
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 9.25 1.093
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 4.00 0.652
133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8.50 1.030
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 5.50 0.778
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 4.50 0.694
136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 9.25 1.093
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 7.00 0.904
138 Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 4.75 0.715
139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4.50 0.694
140 Fabricarea explozivilor 2051 13.25 1.429
141 Fabricarea cleiurilor 2052 3.50 0.610
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 5.50 0.778
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 4.00 0.652
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 4.50 0.694
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază                          2110 5.00 0.736
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice  2120 8.50 1.030
147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor                                                      2211 4.25 0.673
148 Fabricarea altor produse din cauciuc                                2219 4.50 0.694
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic  2221 3.75 0.631
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic              2222 4.00 0.652
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii      2223 4.00 0.652
152 Fabricarea altor produse din material plastic                       2229 4.75 0.715
153 Fabricarea sticlei plate                                            2311 7.50 0.946
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                              2312 9.50 1.114
155 Fabricarea articolelor din sticlă                                   2313 9.50 1.114
156 Fabricarea fibrelor din sticlă                                      2314 8.25 1.009
157 Fabricarea de sticlărie tehnică                                     2319 8.50 1.030
158 Fabricarea de produse refractare                                    2320 5.25 0.757
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                         2331 9.00 1.072
160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă                                        2332 7.25 0.925
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 5.50 0.778
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                         2342 10.00 1.156
163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică           2343 10.50 1.198
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 3.50 0.610
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 8.50 1.030
166 Fabricarea cimentului                                               2351 7.00 0.904
167 Fabricarea varului şi ipsosului                                     2352 10.00 1.156
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  2361 6.50 0.862
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  2362 3.25 0.589
170 Fabricarea betonului 2363 4.25 0.673
171 Fabricarea mortarului  2364 3.25 0.589
172 Fabricarea produselor din azbociment  2365 10.50 1.198
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 5.25 0.757
NC AEN CC CR TR
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                             2370 3.75 0.631
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 5.50 0.778
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.  2399 7.75 0.967
177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9.50 1.114
178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel    2420 12.25 1.345
179 Tragere la rece a barelor 2431 8.75 1.051
180 Laminare la rece a benzilor înguste  2432 5.00 0.736
181 Producţia de profile obţinute la rece  2433 8.75 1.051
182 Trefilarea firelor la rece  2434 9.25 1.093
183 Producţia metalelor preţioase                                       2441 10.00 1.156
184 Metalurgia aluminiului  2442 13.75 1.471
185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului  2443 12.00 1.324
186 Metalurgia cuprului  2444 12.25 1.345
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10.00 1.156
188 Prelucrarea combustibililor nucleari  2446 5.75 0.799
189 Turnarea fontei                                                     2451 12.75 1.387
190 Turnarea oţelului 2452 14.50 1.534
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare  2453 6.75 0.883
192 Turnarea altor metale neferoase  2454 12.00 1.324
193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  2511 7.50 0.946
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  2512 5.75 0.799
195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  2521 3.75 0.631
196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 6.25 0.841
197 Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)      2530 8.00 0.988
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei  2540 6.25 0.841
199 Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor    2550 7.00 0.904
200 Tratarea şi acoperirea metalelor  2561 4.75 0.715
201 Operaţiuni de mecanică generală  2562 8.50 1.030
202 Fabricarea produselor de tăiat  2571 4.50 0.694
203 Fabricarea articolelor de feronerie  2572 10.00 1.156
204 Fabricarea uneltelor  2573 5.75 0.799
205 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel 2591 8.50 1.030
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal   2592 6.75 0.883
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri  2593 4.25 0.673
208 Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  2594 4.00 0.652
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4.50 0.694
210 Fabricarea subansambluri lor electronice (module) 2611 2.50 0.526
211 Fabricarea altor componente electronice   2612 1.75 0.463
212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   2620 5.75 0.799
213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                            2630 2.00 0.484
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum   2640 1.50 0.442
215 Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2.25 0.505
216 Producţia de ceasuri  2652 1.00 0.400
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie  2660 1.75 0.463
218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice  2670 1.75 0.463
219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1.00 0.400
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice        2711 6.00 0.820
221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii    2712 5.00 0.736
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 3.25 0.589
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  2731 4.25 0.673
224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4.50 0.694
225 Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice  2733 6.00 0.820
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 2.75 0.547
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5.50 0.778
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 3.00 0.568
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 4.75 0.715
230 Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete) 2811 7.50 0.946
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 5.50 0.778
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 5.50 0.778
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 5.50 0.778
234 Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie 2815 6.25 0.841
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 4.75 0.715
NC AEN CC CR TR
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 4.75 0.715
237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1.75 0.463
238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 3.50 0.610
239 Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 5.75 0.799
240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3.50 0.610
241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9.75 1.135
242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 8.50 1.030
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 9.00 1.072
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 8.50 1.030
245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 10.25 1.177
246 Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 9.00 1.072
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 4.50 0.694
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 3.00 0.568
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 5.00 0.736
250 Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 3.00 0.568
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10.75 1.219
252 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 5.50 0.778
253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
2931 2.75 0.547
254 Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule 2932 6.50 0.862
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 7.00 0.904
256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 5.75 0.799
257 Fabricarea materialului rulant 3020 5.25 0.757
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 6.25 0.841
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 6.25 0.841
260 Fabricarea de motociclete 3091 1.00 0.400
261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 3.75 0.631
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 3.00 0.568
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3.75 0.631
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 4.25 0.673
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 5.00 0.736
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 5.75 0.799
267 Baterea monedelor 3211 1.75 0.463
268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1.50 0.442
269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1.50 0.442
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 8.25 1.009
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 2.75 0.547
272 Fabricarea jocurilor şi jucariilor 3240 1.75 0.463
273 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2.50 0.526
274 Fabricarea maturilor şi periilor 3291 2.00 0.484
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 1.75 0.463
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 6.00 0.820
277 Repararea maşinilor 3312 7.50 0.946
278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2.50 0.526
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 5.00 0.736
280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 7.75 0.967
281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 5.50 0.778
282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6.25 0.841
283 Repararea altor echipamente 3319 6.50 0.862
284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 6.50 0.862
285 Producţia de energie electrica  3511 7.00 0.904
286 Transportul energiei electrice 3512 3.75 0.631
287 Distribuţia energiei electrice 3513 5.00 0.736
288 Comercializarea energiei electrice 3514 5.00 0.736
289 Producţia gazelor 3521 2.50 0.526
290 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 4.00 0.652
291 Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 4.00 0.652
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5.25 0.757
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 4.50 0.694
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate  3700 12.25 1.345
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4.00 0.652
NC AEN CC CR TR
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 7.00 0.904
297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 6.50 0.862
298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 7.50 0.946
299 Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 6.00 0.820
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 5.50 0.778
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 3.25 0.589
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 1.00 0.400
303 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4.50 0.694
304 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211 3.50 0.610
305 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 4.50 0.694
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 5.00 0.736
307 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5.25 0.757
308 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 5.00 0.736
309 Construcţii hidrotehnice 4291 6.00 0.820
310 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.  4299 4.50 0.694
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 9.50 1.114
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 9.50 1.114
313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 3.75 0.631
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4.00 0.652
315 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4.50 0.694
316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 4.75 0.715
317 Lucrări de ipsoserie 4331 3.00 0.568
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 4.50 0.694
319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 1.75 0.463
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 3.00 0.568
321 Alte lucrări de finisare  4339 3.25 0.589
322 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 4.00 0.652
323 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4.75 0.715
324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 1.75 0.463
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1.75 0.463
326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3.00 0.568
327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2.25 0.505
328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule 4532 2.25 0.505
329 Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor 4540 1.00 0.400
330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate 4611 1.50 0.442
331 Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind. 4612 2.00 0.484
332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4.00 0.652
333 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 1.00 0.400
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1.00 0.400
335 Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele 4616 1.00 0.400
336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 2.00 0.484
337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a. 4618 1.75 0.463
338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1.50 0.442
339 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2.50 0.526
340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1.00 0.400
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 2.00 0.484
342 Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 2.50 0.526
343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 1.25 0.421
344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 1.25 0.421
345 Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 5.50 0.778
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 1.50 0.442
347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1.75 0.463
348 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1.00 0.400
349 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1.00 0.400
350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 1.25 0.421
351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 2.25 0.505
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1.00 0.400
353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1.00 0.400
354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor 
4643 2.25 0.505
NC AEN CC CR TR
355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 1.00 0.400
356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1.50 0.442
357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1.25 0.421
358 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647 2.25 0.505
359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1.50 0.442
360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1.25 0.421
361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 1.00 0.400
362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 2.00 0.484
363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 1.00 0.400
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1.00 0.400
365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 2.25 0.505
366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat
4664 1.00 0.400
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1.00 0.400
368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1.00 0.400
369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente  4669 4.25 0.673
370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate 4671 1.25 0.421
371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2.25 0.505
372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2.25 0.505
373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1.75 0.463
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 1.75 0.463
375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare  4676 2.50 0.526
376 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 2.00 0.484
377 Comerţ cu ridicata nespecializat  4690 2.50 0.526
378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 1.50 0.442
379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1.25 0.421
380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate 4721 1.50 0.442
381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 1.50 0.442
382 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1.00 0.400
383 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2.00 0.484
384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1.50 0.442
385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1.00 0.400
386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate 4729 1.00 0.400
387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 1.75 0.463
388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 1.00 0.400
389 Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742 1.00 0.400
390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 2.50 0.526
391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 1.00 0.400
392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 1.25 0.421
393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1.00 0.400
394 Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate 4754 2.50 0.526
395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 1.75 0.463
396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 4761 1.75 0.463
397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 1.75 0.463
398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate 4763 2.50 0.526
399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1.00 0.400
NC AEN CC CR TR
400 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4765 1.00 0.400
401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1.25 0.421
402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772 3.25 0.589
403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1.00 0.400
404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 4774 1.00 0.400
405 Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ. 4775 1.50 0.442
406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1.00 0.400
407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1.00 0.400
408 Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 1.00 0.400
409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 1.25 0.421
410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781 1.00 0.400
411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782 1.00 0.400
412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789 1.00 0.400
413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1.25 0.421
414 Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor 4799 1.25 0.421
415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 7.00 0.904
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 7.00 0.904
417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4931 5.75 0.799
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2.50 0.526
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 5.75 0.799
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 4.25 0.673
421 Servicii de mutare 4942 4.25 0.673
422 Transporturi prin conducte 4950 4.25 0.673
423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 5.75 0.799
424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 5.75 0.799
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 3.00 0.568
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 3.00 0.568
427 Transporturi aeriere de pasageri  5110 4.50 0.694
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 4.50 0.694
429 Depozitări 5210 8.00 0.988
430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 5.00 0.736
431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4.75 0.715
432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 3.50 0.610
433 Manipulări 5224 10.75 1.219
434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 1.50 0.442
435 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 3.50 0.610
436 Alte activităţi poştale şi de curier 5320 2.25 0.505
437 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 1.75 0.463
438 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520 1.00 0.400
439 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530 1.00 0.400
440 Alte servicii de cazare 5590 1.00 0.400
441 Restaurante 5610 2.50 0.526
442 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621 1.50 0.442
443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 1.75 0.463
444 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 1.50 0.442
445 Activităţi de editare a cărţilor 5811 1.00 0.400
446 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 5812 1.00 0.400
447 Activităţi de editare a ziarelor 5813 1.00 0.400
448 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 5814 1.25 0.421
449 Alte activităţi de editare 5819 1.75 0.463
450 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821 2.00 0.484
451 Activităţi de editare a altor produse software 5829 2.00 0.484
452 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911 2.50 0.526
453 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912 5.50 0.778
454 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913 1.00 0.400
455 Proiecţia de filme cinematografice 5914 1.00 0.400
NC AEN CC CR TR
456 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920 1.75 0.463
457 Activităţi de difuzare a programelor de radio 6010 2.00 0.484
458 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 2.00 0.484
459 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6110 3.25 0.589
460 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 3.25 0.589
461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 3.25 0.589
462 Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 3.25 0.589
463 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201 2.00 0.484
464 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202 1.50 0.442
465 Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 1.50 0.442
466 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209 1.75 0.463
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311 1.25 0.421
468 Activităţi ale portalurilor web 6312 1.00 0.400
469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 1.00 0.400
470 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6399 1.25 0.421
471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 3.75 0.631
472 Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 1.25 0.421
473 Activităţi ale holdingurilor 6420 1.00 0.400
474 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6430 1.00 0.400
475 Leasing financiar 6491 1.75 0.463
476 Alte activităţi de creditare 6492 1.00 0.400
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1.00 0.400
478 Activităţi de asigurări de viaţă 6511 1.75 0.463
479 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6512 1.75 0.463
480 Activităţi de reasigurare 6520 1.75 0.463
481 Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale) 6530 1.00 0.400
482 Administrarea pieţelor financiare 6611 1.00 0.400
483 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6612 1.00 0.400
484 Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii 6619 1.00 0.400
485 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor  6621 1.00 0.400
486 Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări 6622 1.00 0.400
487 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6629 1.00 0.400
488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 1.00 0.400
489 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 1.75 0.463
490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2.50 0.526
491 Agenţii imobiliare 6831 1.00 0.400
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1.25 0.421
493 Activităţi juridice 6910 1.00 0.400
494 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 6920 1.00 0.400
495 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  7010 1.00 0.400
496 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021 3.00 0.568
497 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022 2.75 0.547
498 Activităţi de arhitectură 7111 2.25 0.505
499 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7112 2.25 0.505
500 Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 3.25 0.589
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4.25 0.673
502 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219 4.25 0.673
503 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220 1.00 0.400
504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 1.25 0.421
505 Servicii de reprezentare media 7312 1.25 0.421
506 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320 3.75 0.631
507 Activităţi de design specializat 7410 1.25 0.421
508 Activităţi fotografice 7420 1.25 0.421
509 Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi) 7430 1.75 0.463
510 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.  7490 2.50 0.526
511 Activităţi veterinare 7500 6.00 0.820
512 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711 1.00 0.400
513 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1.00 0.400
514 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7721 1.00 0.400
515 Închirierea de casete video şi discuri 7722 1.00 0.400
516 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729 1.00 0.400
517 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 7731 1.00 0.400
NC AEN CC CR TR
518 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 7732 1.00 0.400
519 Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1.00 0.400
520 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1.00 0.400
521 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1.00 0.400
522 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a. 7739 1.00 0.400
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1.25 0.421
524 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810 1.50 0.442
525 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 1.50 0.442
526 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7830 1.50 0.442
527 Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 2.25 0.505
528 Activităţi ale tur-operatorilor 7912 2.25 0.505
529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 7990 2.25 0.505
530 Activităţi de protecţie şi gardă 8010 2.25 0.505
531 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020 3.75 0.631
532 Activităţi de investigaţii 8030 2.25 0.505
533 Activităţi de servicii suport combinate 8110 2.75 0.547
534 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8121 1.25 0.421
535 Activităţi specializate de curăţenie 8122 1.25 0.421
536 Alte activităţi de curăţenie 8129 2.50 0.526
537 Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 4.00 0.652
538 Activităţi combinate de secretariat 8211 1.75 0.463
539 Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat 8219 2.75 0.547
540 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1.00 0.400
541 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 8230 1.25 0.421
542 Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1.25 0.421
543 Activităţi de ambalare 8292 4.50 0.694
544 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1.50 0.442
545 Servicii de administrare publică generală 8411 1.00 0.400
546 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 8412 2.75 0.547
547 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 8413 1.50 0.442
548 Activităţi de afaceri externe 8421 1.00 0.400
549 Activităţi de justiţie 8423 1.75 0.463
550 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 8424 4.75 0.715
551 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 8425 2.25 0.505
552 Activităţi de protecţie socială obligatorie 8430 1.50 0.442
553 Învăţământ preşcolar 8510 2.75 0.547
554 Învăţământ primar 8520 2.75 0.547
555 Învăţământ secundar general 8531 1.00 0.400
556 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8532 5.00 0.736
557 Învăţământ superior non-universitar 8541 2.50 0.526
558 Învăţământ superior universitar 8542 2.50 0.526
559 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8551 3.75 0.631
560 Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8552 2.50 0.526
561 Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 2.75 0.547
562 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 4.50 0.694
563 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8560 3.00 0.568
564 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 4.50 0.694
565 Activităţi de asistenţă medicală generală 8621 4.75 0.715
566 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8622 4.75 0.715
567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 2.75 0.547
568 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8690 5.25 0.757
569 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5.25 0.757
570 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 5.00 0.736
571 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 4.75 0.715
572 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8790 3.25 0.589
573 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1.00 0.400
574 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8891 1.00 0.400
575 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 8899 1.00 0.400
NC AEN CC CR TR
576 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001 4.75 0.715
577 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 3.25 0.589
578 Activităţi de creaţie artistică 9003 1.50 0.442
579 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1.00 0.400
580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 5.75 0.799
581 Activităţi ale muzeelor 9102 1.00 0.400
582 Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor obiective de interes turistic 9103 1.00 0.400
583 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 9104 1.75 0.463
584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 1.25 0.421
585 Activităţi ale bazelor sportive  9311 5.50 0.778
586 Activităţi ale cluburilor sportive 9312 1.00 0.400
587 Activităţi ale centrelor de fitness 9313 1.00 0.400
588 Alte activităţi sportive 9319 1.00 0.400
589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii  9321 1.00 0.400
590 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 2.75 0.547
591 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9411 5.00 0.736
592 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9412 1.00 0.400
593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 1.00 0.400
594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 1.75 0.463
595 Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 1.00 0.400
596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 1.50 0.442
597 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511 1.00 0.400
598 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512 1.50 0.442
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 1.00 0.400
600 Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9522 2.00 0.484
601 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9523 1.00 0.400
602 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9524 4.00 0.652
603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 1.00 0.400
604 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9529 2.75 0.547
605 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9601 1.75 0.463
606 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9602 1.25 0.421
607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 5.75 0.799
608 Activităţi de întreţinere corporală 9604 1.00 0.400
609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 2.75 0.547
         
  BC* - baza de calcul      
         
  Notă: 1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial ( cod CAEN 5122 ), tariful aferent  
          acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN  5110.    
           2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609   
           3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421  
         

ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT